Modernizacja linii 220 kV
Kielce - Rożki


Kwadrat


Znaczenie inwestycji

Zaplanowane prace remontowe mają na celu:

  • poprawę pewności i bezpieczeństwa zasilania odbiorców energii elektrycznej w rejonie centralnej Polski,
  • zmniejszenie ograniczeń przesyłowych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym,
  • zabezpieczenie dostaw energii przy niesprzyjających warunkach meteorologicznych,
  • zapewnienie bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem linii.

INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   Pile Elbud S.A.