Modernizacja linii 220 kV
Kielce - Rożki


Kwadrat


Lokalizacja inwestycji

Modernizowana linia 220 kV Kielce - Rożki o długości 72,1 km przebiega przez dwa województwa: świętokrzyskie i mazowieckie. Łączy stację elektroenergetyczną w gminie Piekoszów ze stacją elektroenergetyczną w gminie Kowala.

WojewództwoPowiatGmina/Miasto
świętokrzyskiekieleckiPiekoszów
Strawczyn
Mniów
koneckiStąporków
skarżyńskiBliżyn
mazowieckieszydłowieckiChlewiska
Szydłowiec
Orońsko
radomskiKowala

Na poniższej grafice przedstawiono przebieg przebieg linii 220 kV na tle podziału administracyjnego.


Trasa linii 220 kV Kielce - Rożki

INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   Pile Elbud S.A.