Modernizacja linii 220 kV
Kielce - Rożki


Kwadrat


Zakres prac

Planowany remont linii obejmuje:

  • wymianę lub wzmocnienie słupów wymagających modernizacji,
  • uzupełnienie i wymianę uszkodzonych elementów słupów,
  • zabezpieczenie antykorozyjne słupów,
  • wymianę przewodów na odcinku 66,8 km i regulację istniejącego przewodu,
  • wymianę izolacji między przewodami a konstrukcjami słupów (łańcuchy izolatorowe),
  • wymianę przewodów odgromowych chroniących linię przed wyładowaniami atmosferycznymi.
INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   Pile Elbud S.A.