Modernizacja linii 220 kV
Kielce - Rożki


Kwadrat


AKTUALNOŚCI

maj 2019 r.

Kontynuacja prac modernizacyjnych

Na całej długości modernizowanej linii naprawiane są zidentyfikowane podczas ostatnich prac uszkodzone fundamenty słupów oraz sprawdzane uziemienia.


kwiecień 2019 r.

Trwają prace modernizacyjne

We wszystkich dziewięciu gminach objętych inwestycją trwają prace budowlano- montażowe związane z modernizacją linii 220 kV. Od połowy marca Wykonawca m.in. wymienił 3 słupy, wymienił przewody robocze i OPGW oraz izolatory na 7 stanowiskach, a także rozbudował uziemienie ochronne oraz sprawdził skuteczność ochrony przeciwporażeniowej na tych stanowiskach.


marzec 2019 r.

Rozpoczynają się prace modernizacyjne

Od 11 marca br. rozpoczynają się prace modernizacyjne na długości całej linii 220 kV Kielce - Rożki. Wykonawca inwestycji dołoży wszelkich starań, by prowadzone prace budowlano-montażowe w jak najmniejszym stopniu miały wpływ na codzienne życie lokalnej społeczności. Prace na linii nie wpłyną na zmianę ciągłości dostaw energii elektrycznej do gospodarstw na trasie remontowanej linii elektroenergetycznej.


luty 2019 r.

Wykonawca zaprasza na dyżur

12 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy Mniów zostanie zorganizowany punkt informacyjny dla mieszkańców zainteresowanych inwestycją pn. "Modernizacja linii 220 kV Kielce - Rożki". Od godziny 10.00 do 11.00 przedstawiciel wykonawcy odpowie na wszelkie pytania związane z planowanymi pracami. Do dyspozycji mieszkańców będą również broszury informacyjne dotyczące inwestycji.


ZOBACZ WSZYSTKIE
Lokalizacja Stacji Piła-Krzewina
INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   Pile Elbud S.A.