Modernizacja linii 220 kV
Kielce - Rożki


Kwadrat


Galeria

Linia Kielce - Rożki galeria
Linia Kielce - Rożki galeria
Linia Kielce - Rożki galeria
Linia Kielce - Rożki galeria
   

INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   Pile Elbud S.A.