Modernizacja linii 220 kV
Kielce - Rożki


Kwadrat


Aktualności


maj 2020

Modernizacja linii na ukończeniu

Zakończono prace związane z naprawą uziemień oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym słupów. Wykonawca rozpoczął prace porządkowe na trasie modernizowanej linii.


kwiecień 2020

Porządkowanie terenu

Trwa naprawa fundamentów i uziemień, wykonawca porządkuje teren, realizuje prace związane z jego niwelacją.


marzec 2020

Koniec pomiarów

Wykonawca inwestycji prowadzi prace związane z naprawą fundamentów i uziemień.
Zakończono pomiary pola elektromagnetycznego i hałasu.


styczeń – luty 2020

Trwa modernizacja

Trwają prace związane z modernizacją linii 220 kV Kielce - Rożki. Polegają one m.in. na naprawie fundamentów oraz pomiarze przepływu prądu.


grudzień 2019 r.

Na całej długości linii wykonano zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji słupów. Obecnie trwają prace związane z naprawą fundamentów. Prace prowadzone są od strony Kielc od stanowiska nr 1 do stanowiska nr 113. Trwają też pomiary i tam, gdzie to niezbędne naprawy uziemień na stanowiskach słupowych.


wrzesień – październik 2019 r.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Na całej długości linii wykonano zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji słupów. Obecnie trwają prace związane z naprawą i zabezpieczeniem antykorozyjnym fundamentów.


sierpień 2019 r.

Modernizacja w toku

W nadchodzącym miesiącu Wykonawca zajmie się naprawą fundamentów oraz uziemień. Prace modernizacyjne prowadzone będą na całej długości linii.


maj 2019 r.

Kontynuacja prac modernizacyjnych

Na całej długości modernizowanej linii naprawiane są zidentyfikowane podczas ostatnich prac uszkodzone fundamenty słupów oraz sprawdzane uziemienia.


kwiecień 2019 r.

Trwają prace modernizacyjne

We wszystkich dziewięciu gminach objętych inwestycją trwają prace budowlano- montażowe związane z modernizacją linii 220 kV. Od połowy marca Wykonawca m.in. wymienił 3 słupy, wymienił przewody robocze i OPGW oraz izolatory na 7 stanowiskach, a także rozbudował uziemienie ochronne oraz sprawdził skuteczność ochrony przeciwporażeniowej na tych stanowiskach.


marzec 2019 r.

Rozpoczynają się prace modernizacyjne

Od 11 marca br. rozpoczynają się prace modernizacyjne na długości całej linii 220 kV Kielce - Rożki. Wykonawca inwestycji dołoży wszelkich starań, by prowadzone prace budowlano-montażowe w jak najmniejszym stopniu miały wpływ na codzienne życie lokalnej społeczności. Prace na linii nie wpłyną na zmianę ciągłości dostaw energii elektrycznej do gospodarstw na trasie remontowanej linii elektroenergetycznej.


luty 2019 r.

Wykonawca zaprasza na dyżur

12 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy Mniów zostanie zorganizowany punkt informacyjny dla mieszkańców zainteresowanych inwestycją pn. "Modernizacja linii 220 kV Kielce - Rożki". Od godziny 10.00 do 11.00 przedstawiciel wykonawcy odpowie na wszelkie pytania związane z planowanymi pracami. Do dyspozycji mieszkańców będą również broszury informacyjne dotyczące inwestycji.


styczeń 2019 r.

Dyżury w gminach i spotkanie z wójtami

29 i 30 stycznia 2019 r. w Strawczynie, Stąporkowie, Szydłowcu i Chlewiskach odbyły się dyżury przedstawicieli wykonawcy modernizacji linii 220 kV. Kierownik projektu spotkał się z też wójtem Mniowa Piotrem Wilczakiem i wójtem Strawczyna Tadeuszem Tkaczykiem. Mówiono o harmonogramie i zakresie prac.
Z wójtem Mniowa ustalono, że dyżur w punkcie informacyjnym w urzędzie gminy odbędzie się 12 lutego.


styczeń 2019 r.

Dyżury w punktach informacyjnych

30.01.2019 r. w urzędach gmin objętych inwestycją pn. „Modernizacja linii 220 kV Kielce – Rożki” zostaną zorganizowane punkty informacyjne dla mieszkańców zainteresowanych modernizacją.
Przedstawiciele wykonawcy odpowiedzą na wszystkie pytania związane z planowanymi pracami. Do dyspozycji mieszkańców będą również broszury informacyjne. W Strawczynie dyżur odbędzie się w godzinach od 08.15 do 09.15, w Stąporkowie od godz. 10 do 11, w Szydłowcu od 11,30 do 12,30, w Chlewiskach od godz. 13 do 14.


październik – listopad 2018 r.

Trwają prace projektowe

Trwają prace projektowe związane z modernizacją linii 220 kV Kielce – Rożki. Kontynuowane są również spotkania z właścicielami działek na trasie modernizowanej linii w celu poinformowania gospodarzy o inwestycji oraz uzyskania zgód na pozyskanie nieruchomości na cele budowlane.


wrzesień 2018 r.

Wizyty u gospodarzy

Wykonawca rozpoczął spotkania z właścicielami działek na trasie modernizowanej linii. Celem spotkań jest informowanie gospodarzy o inwestycji oraz uzyskanie zgód na pozyskanie nieruchomości na cele budowlane.


wrzesień 2018 r.

Spotkania z władzami gmin

Przedstawiciele wykonawcy modernizowanej linii spotkali się z władzami gmin na trasie inwestycji. Zapoznali włodarzy z harmonogramem i zakresem prac modernizacyjnych.


INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   Pile Elbud S.A.