Modernizacja linii 220 kV
Kielce - Rożki


Kwadrat


AKTUALNOŚCI

wrzesień – październik 2019 r.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Na całej długości linii wykonano zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji słupów. Obecnie trwają prace związane z naprawą i zabezpieczeniem antykorozyjnym fundamentów.


sierpień 2019 r.

Modernizacja w toku

W nadchodzącym miesiącu Wykonawca zajmie się naprawą fundamentów oraz uziemień. Prace modernizacyjne prowadzone będą na całej długości linii.


maj 2019 r.

Kontynuacja prac modernizacyjnych

Na całej długości modernizowanej linii naprawiane są zidentyfikowane podczas ostatnich prac uszkodzone fundamenty słupów oraz sprawdzane uziemienia.


kwiecień 2019 r.

Trwają prace modernizacyjne

We wszystkich dziewięciu gminach objętych inwestycją trwają prace budowlano- montażowe związane z modernizacją linii 220 kV. Od połowy marca Wykonawca m.in. wymienił 3 słupy, wymienił przewody robocze i OPGW oraz izolatory na 7 stanowiskach, a także rozbudował uziemienie ochronne oraz sprawdził skuteczność ochrony przeciwporażeniowej na tych stanowiskach.


ZOBACZ WSZYSTKIE
Lokalizacja Stacji Piła-Krzewina
INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   Pile Elbud S.A.