Modernizacja linii 220 kV
Kielce - Rożki


Kwadrat


AKTUALNOŚCI

sierpień 2019 r.

Modernizacja w toku

W nadchodzącym miesiącu Wykonawca zajmie się naprawą fundamentów oraz uziemień. Prace modernizacyjne prowadzone będą na całej długości linii.


maj 2019 r.

Kontynuacja prac modernizacyjnych

Na całej długości modernizowanej linii naprawiane są zidentyfikowane podczas ostatnich prac uszkodzone fundamenty słupów oraz sprawdzane uziemienia.


kwiecień 2019 r.

Trwają prace modernizacyjne

We wszystkich dziewięciu gminach objętych inwestycją trwają prace budowlano- montażowe związane z modernizacją linii 220 kV. Od połowy marca Wykonawca m.in. wymienił 3 słupy, wymienił przewody robocze i OPGW oraz izolatory na 7 stanowiskach, a także rozbudował uziemienie ochronne oraz sprawdził skuteczność ochrony przeciwporażeniowej na tych stanowiskach.


marzec 2019 r.

Rozpoczynają się prace modernizacyjne

Od 11 marca br. rozpoczynają się prace modernizacyjne na długości całej linii 220 kV Kielce - Rożki. Wykonawca inwestycji dołoży wszelkich starań, by prowadzone prace budowlano-montażowe w jak najmniejszym stopniu miały wpływ na codzienne życie lokalnej społeczności. Prace na linii nie wpłyną na zmianę ciągłości dostaw energii elektrycznej do gospodarstw na trasie remontowanej linii elektroenergetycznej.


ZOBACZ WSZYSTKIE
Lokalizacja Stacji Piła-Krzewina
INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   Pile Elbud S.A.