Modernizacja linii 220 kV
Kielce - Rożki


Kwadrat


AKTUALNOŚCI

maj 2020

Modernizacja linii na ukończeniu

Zakończono prace związane z naprawą uziemień oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym słupów. Wykonawca rozpoczął prace porządkowe na trasie modernizowanej linii.


kwiecień 2020

Porządkowanie terenu

Trwa naprawa fundamentów i uziemień, wykonawca porządkuje teren, realizuje prace związane z jego niwelacją.


marzec 2020

Koniec pomiarów

Wykonawca inwestycji prowadzi prace związane z naprawą fundamentów i uziemień.
Zakończono pomiary pola elektromagnetycznego i hałasu.


styczeń – luty 2020

Trwa modernizacja

Trwają prace związane z modernizacją linii 220 kV Kielce - Rożki. Polegają one m.in. na naprawie fundamentów oraz pomiarze przepływu prądu.


grudzień 2019 r.

Na całej długości linii wykonano zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji słupów. Obecnie trwają prace związane z naprawą fundamentów. Prace prowadzone są od strony Kielc od stanowiska nr 1 do stanowiska nr 113. Trwają też pomiary i tam, gdzie to niezbędne naprawy uziemień na stanowiskach słupowych.


wrzesień – październik 2019 r.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Na całej długości linii wykonano zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji słupów. Obecnie trwają prace związane z naprawą i zabezpieczeniem antykorozyjnym fundamentów.


ZOBACZ WSZYSTKIE
Lokalizacja Stacji Piła-Krzewina
INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   Pile Elbud S.A.